Nationell verksamhet

Grupp av skidåkare kastar upp snö i luften.
Foto: Fredrik Stattin/Nordisk Drama & Dokumentär

Huvuduppgiften för Radiohjälpens nationella verksamhet är att bidra till medhjälparekostnader vid fritidsaktiviteter för barn och vuxna personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. Under 2018 samlades mer än 18 miljoner kronor in, visar våra preliminära siffror. Medel beviljade under 2018 har medfört att cirka 5 000 personer beräknas ha deltagit i 113 aktiviteter.

Ur fonden kan ideella föreningar som arrangerar fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom ansöka om medel: Alla barn har rätt till en aktiv fritid.

Till Radiohjälpsfonden inkom 3,8 miljoner kronor 2018. Fondens medel kan användas till både nationell och internationell verksamhet då de inte är vikta för ett specifikt ändamål. För vuxna personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom deltog cirka 10,000 människor i 317 aktiviteter.

I våra årsberättelser hittar du listor över alla föreningar som fått stöd.

Uppdaterad: mån, 2019-10-07 11:10