Internationellt

Karta som visar fördelning av insamlade medel 2016

Under 2018 samlade Radiohjälpen in 169,6 miljoner kronor, visar våra preliminära siffror. Eftersom en stor del av de bidrag vi får in kommer genom Musikhjälpen i december går de ut i verksamhet först under första halvan av 2019. Vårt internationella stöd tillkom 89 projekt i 50 länder. Antal människor är sammanlagt 1 742 949 människor, varav 1 085 798 är barn och unga.  

De beviljade pengarna användes till såväl akuta katastrofinsatser som långsiktiga utvecklingsprojekt. Basen för biståndet är arbetet med att förändra strukturer för att nå långsiktiga resultat och varaktig förbättring. Vid akuta insatser efter katastrofer är det omedelbara humanitära behovet vägledande.

I årsberättelserna finns mer information om alla organisationer och projekt som beviljats stöd.

Kontroll

Radiohjälpen bedriver inga egna projekt, utan beviljar medel till svenska civilsamhällesorganisationer som genom sina lokala samarbetsparter genomför projekt runt om i världen.

Internationella projekt som beviljas medel regleras i ett avtal med slutdatum när organisationen ska redovisa projektet med avstämning av budgetutfall. I redovisningen ingår även granskning av en kvalificerad revisor. Utöver detta har den internationella programhandläggaren en nära dialog med de svenska organisationerna kring uppföljning och resultat. Kansliet genomför dessutom årligen flera uppföljningsresor för att på plats följa verksamheten i de olika beviljade projekten.

Uppdaterad: mån, 2019-10-07 10:36