Datum: 2018-09-27

Det här har Världens Barn åstadkommit

 

Världens Barn-kampanjen är viktigare nu än någonsin tidigare. Världsläget förvärras ständigt och det är barnen som drabbas värst. De insamlade medel som fördelas på projekt runt om i världen gör enorm skillnad. Nedan ser du några exempel på projekt som fått stöd via Världens Barn och som minskat barnens utsatthet. Här kan du ge en gåva till årets kampanj. Tack för din insats!

2015

Hussien, Yousef & systern Rema sitter och målar under ritstunden.
Hussien (th), Yousef & systern Rema sitter och målar under ritstunden. Foto: Maurits Otterloo/IM

Utbildning för barn i Palestina

Människor med funktionsnedsättning är en av de mest marginaliserade grupperna i Palestina. Konsekvensen av det är att många barn saknar tillgång till utbildning. Individuell Människohjälp (IM) har därför, med stöd från Världens Barn, drivit ett projekt för att stärka tillgången till utbildning för barn med funktionsnedsättning. IM har arrangerat workshops och utbildning för föräldrar till barn med funktionsnedsättning, arbetat med att förbättra attityden gentemot funktionsnedsättning och stärkt tillgången till utbildning och fysioterapi. Genom projektet har 384 barn fått tillgång till utbildning och fysioterapi, som bland annat lett till förbättrade motoriska färdigheter.

2016

Tre flickor i färgglada klänningar sitter och läser på en bänk utanför en skola i Guatemala.
Tre tjejer i färgglada klänningar sitter och läser på en bänk utanför en skola i Guatemala.
Foto: Scott Lakey

Skydd och stöd för barn i Guatemala och El Salvador

Den centralamerikanska regionen är ett av världens mest sårbara områden för klimathot, som exempelvis cykloner, orkaner, vulkanutbrott, torka och jordbävningar. El Salvador och Guatemala är två av de mest utsatta länderna. Till följd av raserade skolor, förlorade familjemedlemmar och familjetillgångar blir barnen extra utsatta. Med stöd från Världens Barn har därför Svenska Kyrkan drivit ett projekt för att skydda barn i det utsatta området. Det har gjorts genom att stärka barnens förmåga att hantera naturkatastrofer, stärka deras tillgång till psykosocialt stöd och genom att utrusta skolor med redskap för att bättre kunna hantera framtida naturhändelser. Projektet har genom sitt arbete gett stöd och ökat skydd för 870 barn.

2017

Ett tiotal barn gör elefantimitationer tillsammans med en clown från Clowner utan Gränser på en volleybollplan.
Ett tiotal barn gör elefantimitationer tillsammans med en clown från Clowner utan Gränser på en volleybollplan.
Foto: Alex Hinchcliffe

Rätten till lek i Sydsudan

Rätten till lek upphör inte i väpnad konflikt Konflikten i Sydsudan har pågått under flera år, med allvarliga konsekvenser för landets befolkning - och de humanitära behoven ökar. Barn är en av de mest sårbara grupperna, och över en miljon barn beräknas ha behov av psykosocialt stöd. Därför har Clowner utan Gränser, med medel från Världens Barn, arbetat med ett projekt som genom lek och akrobatik skapar en plats för lek och fritid. Ett sätt för barn och deras föräldrar att få en plats för rekreation och positiva minnen, förbättrat psykosocialt välmående, men också en möjlighet att stärka anknytningen sinsemellan. Clowner utan Gränser har under projektets gång haft föreställningar för 2800 barn och deras föräldrar, haft cirkusträning med 163 barn och ungdomar och haft anknytningsworkshops med 30 vårdnadshavare och 52 barn.

Uppdaterad: tors, 2018-09-27 15:52