Datum: 2018-12-11

Stort ansökningsintresse för Alla har rätt att funka olika #MH2018

logtyp mh
Musikhjälpens logotyp

 


Ett stort antal ansökningar har redan inkommit till Radiohjälpen på årets Musikhjälpen-tema ”Alla har rätt att funka olika”. Det stora intresset tyder på de stora behov som finns bland människor med funktionsnedsättning runt om i världen. ”Vi kan verkligen göra skillnad i den undanskymda katastrof som pågår”, säger Kristina Henschen, generalsekreterare för Radiohjälpen.

I fredags sjunde december gick tiden ut för att skicka in ansökningar till Musikhjälpen 2018, till  Radiohjälpen. Intresset har varit stort och sammanlagt 33 projektansökningar har inkommit. Sammanlagd sökt summa på de inkomna ansökningarna för internationella projekt är drygt 100 miljoner kronor.  

Den geografiska indelningen för ansökningarna är (avrundade summor):

Afrika: 11 projekt, 37 MSEK,

MENA: 8 projekt, 24 MSEK,

Asien: 7 projekt, 20 MSEK,

Europa: 5 projekt, 15 MSEK,

Latinamerika: 2 projekt, 5 MSEK.

Alla ansökningar har fokus på att stödja de omfattande behov som finns bland människor med funktionsnedsättning. Inom detta område varierar det tematiska innehållet i ansökningarna.  Flera av projekten fokuserar på inkludering via utbildningsinsatser. Andra projekt har fokus  på insatser inom hälso- och sjukvård för människor med funktionsnedsättning. Ytterligare andra insatser är fokuserade på att stärka människors möjligheter till försörjning.


Alla projekt kommer nu noggrant att kvalitetssäkras av Radiohjälpen, som även bedömer om ansökningarna uppfyller projektkriterierna och kan beviljas medel. Det är enbart Radiohjälpens partnerskapsorganisationer som kan komma att beviljas stöd.

Ansökande organisationer i denna ansökningsomgång är Diakonia, Individuell Människohjälp, SIRA, Erikshjälpen, Läkare Utan Gränser, Islamic Relief, We Effect och Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd (ViSkogen), WaterAid, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset, Unicef Sverige, Svenska Afghanistankommittén, Plan International Sverige, Läkarmissionen.

Kommande ansökningsdatum är 8 februari 2019.

 

Hur blir en organisation partner till Radiohjälpen?

Våra kriterier för partnerskap finns att få genom att eposta till radiohjalpen@svt.se

Projektkriterierna finns att ladda ned på www.radiohjalpen.se

Så stödjer du Musikhjälpen 2018
Du kan:

  • Starta insamling! Dra igång en egen bössa via sajten: https://bossan.musikhjalpen.se/
  • Swisha till 9019506 och märk ditt bidrag ”MH18” eller Musikhjälpen.

 

Mer om Radiohjälpen

Förutom Radiohjälpens insamling till Musikhjälpen driver vi kampanjerna Världens Barn, Kronprinsessan Victorias fond och insamling under Melodifestivalen samt humanitära appeller vid behov.

Radiohjälpen grundades 1939 och blev en stiftelse 1966, med Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Sveriges Utbildningsradio (UR) som huvudmän. Radiohjälpens uppdrag är att samordna och genomföra all insamlingsverksamhet inom svensk public service och att omvandla insamlade medel till kvalitativ verksamhet nationellt och internationellt.

Besök Radiohjälpens hemsida för mer information, www.radiohjalpen.se

 

Kontakt:   Kristina Henschen, Generalsekreterare, telefon: 08-784 00 00. Frågor kan skickas till radiohjalpen@svt.se   

Uppdaterad: tis, 2018-12-11 10:38