Datum: 2019-06-27

Skattereduktion för gåvor

Regeringen har beslutat att från och med den 1 juli 2019 återinföra skattereduktionen på gåvor till godkända gåvomottagare. För att all administration kring detta ska fungera krävs bland annat att den mottagande organisationen för register över alla gåvogivare och gåvobelopp.

Då Radiohjälpen inte registrerar gåvogivare eller har de system som krävs för att hantera all information kring gåvorna har vi beslutat att för närvarande inte ansöka om att godkännas som gåvomottagare av Skatteverket. Frågan kommer att utredas internt under hösten och Radiohjälpens beslut kan ändras längre fram.

Läs mer om skattereduktion för gåvor på Skatteverkets webbplats .

 

Uppdaterad: fre, 2019-06-28 11:47