Datum: 2017-03-01

Akutinsats i Uganda

Utomhus i dis, människor, packning, tält, vattendunkar.
Människor på flykt från Sydsudan anländer till lägret Palorinya i norra Uganda. Foto: Uganda Red Cross Society, 2017

Den väpnade konflikten och rådande matosäkerhet i Sydsudan har tvingat stora mängder människor på flykt inom landet och till angränsande länder. Uganda har tagit emot cirka 670 000 människor från Sydsudan, och i vissa områden beräknas att 7300 människor anländer dagligen. Behoven är stora och lägren där människor tillfälligt bor arbetar långt utöver sin kapacitet. Situationen är akut och människor är i stort behov av vatten, sanitet och mat. På vissa platser har människor endast tillgång till 2 liter vatten om dagen medan minimistandarden internationellt är 15 liter vatten om dagen – och det ska räcka till en människas dagliga behov för matlagning, dricksvatten och hygien.

Därför har Radiohjälpen beslutat att bevilja medel till Röda Korsets humanitära projekt i Uganda där de arbetar i läger och tillgodoser att människor får tillgång till vatten, sanitära faciliteter och hygienartiklar. Projektet implementeras i 3 flyktingläger och ser till att 40 000 människor får tillgång till rent vatten dagligen, 7 750 människor får tillgång till sanitära faciliteter och 40 000 människor får hygienartiklar.

Radiohjälpen är samfinansiär i projektet och har beslutat att bevilja 500 000 kronor för denna humanitära insats. 

Uppdaterad: tors, 2017-09-14 13:56