W-M Alitea

Till förmån för
Kronprinsessan Victorias fond

Insamling till förmån för Kronprinsessans Victorias fond från W- Aliteas anställda.