Varje barns rättighet

Till förmån för
Världens Barn

Barn runt om i världen lever idag i extrema förhållanden. Att bo på flyktingläger, i plåtskjul eller på gatan är tyvärr inte ovanligt.

Världens Barn är inte bara en insamling, utan ett brett informations- och solidaritetsprojekt samt folkrörelse som engagerar stora delar av det ideella Sverige. Genom kampanjen får de barn som har det allra svårast möjlighet till skolgång och tryggare omständigheter i livet.

Pengarna bidrar till olika projekt som hjälper världens alla barn. Alla har rätt till mat på bordet, utbildning och en framtid.