Till en bättre värld

Till förmån för
Kronprinsessan Victorias fond

En egenstartad insamling som fokuserar på barn med funktionsnedsättningar.
Ovanliga som mer vanliga. Denna insamlingen kommer stötta och sätta fokus på tyngden av vad en förbättring åstadkommer, och framförallt vad vi som enskilda individer kan på lokal som regional nivå göra. Ett val som kan för många göra världen och livskvalitén bättre för människor som inte har möjlighet att på egenhand kunna ha ett självständigt liv. Nu går vi mot en bättre värld .
Stöd oss nu.