Plattsättare utan gränser

Till förmån för
Världens Barn

Vi plattsättare (och hantverkare överlag) tillhör en hyggligt välbetald bransch och borde således kunna dela med oss till andra som har dragit en sämre lott i livets lotteri.