Montessoriskolan Centrum för Musikhjälpen

Till förmån för
Musikhjälpen

Elevrådet på Montessoriskolan Centrum i Göteborg har tagit initiativet till en insamling till förmån för Musikhjälpen.
Vi kommer på skolan att arbeta på olika sätt för att nå ut med insamlingen, tex på vårt firande av FN-dagen, Lucia samt i vår närmiljö.
Vi hoppas att ni alla vill bidra!