Kompiskören på Helenelundsskolan

Till förmån för
Världens Barn

Fritidshemmets kör på Helenelundsskolan samlar i samband med sina musikalföreställningar in pengar till Världens Barn.

"Barn har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och sina släktförhållanden." - Barnkonventionen