Fritid för alla

Till förmån för
Kronprinsessan Victorias fond

Barn med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom har samma rätt till en aktiv fritid som alla andra barn. Radiohjälpens insamling till Kronprinsessan Victorias fond möjliggör detta genom stöd vid bl.a. lägerverksamhet, resor/utflykter och olika idrotter – aktiviteter som ofta kräver resurser för extra personal och anpassad utrustning. Syftet är att stödja aktiviteter som bland annat bidrar till en aktiv fritid, att bryta isolering, höja livskvalitén, stärka självkänslan och till att träffa nya vänner.

Fonden startade 1997 som Radiohjälpens Nationaldagsinsamling för Kronprinsessan Victorias fond, när Kronprinsessan Victoria tackade ja till att vara beskyddare för fonden. Fram till 2001 var insamlingsaktiviteterna koncentrerade till firandet av Nationaldagen på Skansen i Stockholm men fr o m 2002 har fokus legat på firandet av Kronprinsessans födelsedag i Borgholm. Sedan starten och till och med 2016 har drygt 119 miljoner kronor samlats in.