Datum: 2017-04-25

Läs Radiohjälpens årsberättelse!

Karta som visar fördelning av insamlade medel 2016
Så här fördelades insamlade medel till projekt och aktiviteter under 2016.

Nu är Radiohjälpens årsberättelse färdigställd och publicerad. I den kan du bland annat läsa vår årsredovisning, om våra kampanjer och hur vi jobbar.  Ladda ner årsberättelsen här. 

Uppdaterad: mån, 2017-05-15 14:47