Tusentals frivilliga i årets kampanj

Två kvinnor och två barn med insamlingsbössor och ballong.

Världens Barn är Sveriges största insamling. För 18:e året genomfördes Riksinsamlingen Världens Barn. Bara via insamlingsbössor beräknas det ha inkommit runt 15-20 miljoner kronor. Till detta kommer konserter, secondhandförsäljning, kollekter, föreningsaktiviteter, företagsgåvor och mycket mera. I samtliga landets 290 kommuner har det genomförts aktiviteter för att kunna ge stöd åt de mest utsatta barnen i vår värld. 45 000 personer beräknas ha deltagit i olika insamlingsaktiviteter och årets insamling har i dagsläget inbringat 65 miljoner kronor.