Datum: 2017-03-02

Därför slutar 45 byar med könsstympning och barnäktenskap

Flickor i byn Younoufere i Senegal
Flickor i byn Younoufere i norra Senegal där man helt slutat med könsstympning och barnäktenskap. Foto: Maria Halvorsen/Radiohjälpen

I februari var Radiohjälpen inbjudna att delta i en ceremoni där 45 byar i norra Senegal förklarade sig fria från könsstympning och barnäktenskap. Ceremonin var ett initiativ från byarna själva efter att de deltagit i organisationen Tostans treåriga utbildningsprogram kring hållbar utveckling och positiva sociala förändringar, som fått stöd från Radiohjälpens kampanjer Världens Barn och Musikhjälpen.

Tostan International är en ideell organisation med huvudkontor i Senegal, som genom utbildning i mänskliga rättigheter möjliggör för samhällen att utvecklas utefter sin egen vision. Byar som väljs ut för utbildningsprogrammet har själva kontaktat Tostan och bett om att få delta. Utbildningarna utformas sedan efter bybornas önskemål och ofta har deltagarna tydliga prioriteringar där hälsorelaterade frågor och möjligheter att öka sina inkomster kommer först. Utbildningarna hålls i huvudsak i byarna av en utbildad och avlönad handledare, och alltid på deltagarnas egna språk. En bit in i programmet närmar man sig svårare och ibland tabubelagda ämnen, till exempel skadliga sedvänjor. Genom programmet är det alltid deltagarna själva som med hjälp av fakta och utbildning i mänskliga rättigheter kommer fram till att sluta med sedvänjor som till exempel könsstympning och barnäktenskap.

Det här är ett projekt som fått stöd genom gåvor till Världens Barn och Musikhjälpen, och har gjort att tusentals flickor fått en chans till ett bättre liv. Dessa flickor riskerar inte längre att dö till följd av könsstympning eller för att de tvingas föda barn när de själva fortfarande är barn. De får fortsatt vara, just barn.

Tack för ert stöd!

Radiohjälpens film från besöket kommer visas i SVT under våren.

Uppdaterad: tors, 2017-04-27 15:15