Beviljade VB-projekt 2017

Här är projekten som hittills beviljats medel under 2017:

Organisation

Projekt

Land

Beviljad summa (kr)

SIRA

Utbildning för barn med funktionsnedsättning samt läs- och skrivsvårigheter

Palestina

400 000

Diakonia

Stärka barns rättigheter genom teater och litteratur

Palestina

460 000

Diakonia

Stärka statslösa barns rättigheter

Thailand

574 000

Diakonia

Stärkta rättigheter för barn, med särskilt fokus på flickor

Bangladesh

290 000

Diakonia

Stärka barns rättigheter genom teater och litteratur

Bangladesh

380 000

Hoppets Stjärna

Utbildning för marginaliserade barn

Rumänien

500 000

Rotarys Läkarbank

Barnsjukvård

Kenya

500 000

Emmaus Björkå

Lära för livet - förskola för socioekonomiskt utsatta barn på Västbanken

Palestina

600 000

Erikshjälpen

Stoppa kvinnlig könsstympning och stärka barns rättigheter

Mali

1 176 470

Individuell Människohjälp

Utbildning för marginaliserade barn

Zimbabwe

571 900

Individuell Människohjälp

Stärkta rättigheter för barn med funktionsnedsättning i Gaza

Palestina

941 173

Individuell Människohjälp

Utbildning för barn med funktionsnedsättning

Moldavien

694 230

Individuell Människohjälp

Utbildning och barns rätt till trygghet och skydd

Guatemala

426 265

Clowner utan Gränser

Peacemaking Circus

Sydsudan

339 858

Clowner utan Gränser

Flygande cirkus för starka barn

Rwanda

254 018

PMU

Barns rättigheter

Bangladesh

824 000

Erikshjälpen

Friendship Schools 2017: utbildning för barn i svåråtkomliga områden

Bangladesh

1 450 000

Erikshjälpen

Karuna Bal Vikas: stärk barn och mödrahälsa

Indien

665 489

Hungerprojektet

Främja god hälsa och minska kronisk hunger hos barn

Senegal

856 000

Läkarmissionen

Stärkt barn- och mödrahälsa

DR Kongo

2 000 000

We Effect

Stärka romska barns rättigheter i Albanien

Albanien

2 633 568

Rädda Barnen

Stärka barns rätt till trygghet och skydd

Senegal, Gambia

8 559 095

Svenska Röda Korset

Stärkt barn- och mödrahälsa

Mali

1 150 000

Svenska Röda Korset

Poliovaccinationsprogram

Nigeria, DR Kongo

1 202 230

IOGT-NTO-rörelsen

Främja barns rättigheter och skydd för barn som lever på gatan och statslösa barn

Thailand

287 500

IOGT-NTO-rörelsen

Stärkta rättigheter för barn som lever med HIV/aids

Thailand

138 000

IOGT-NTO-rörelsen

Older brother, Older sister: mentorprogram för marginaliserade barn

Bosnien-Hercegovina

172 500

Svenska Afghanistankommittén

Förberedande utbildning för barn med funktionsnedsättning

Afghanistan

3 500 000

Hand in Hand

Stärkt barn- och mödrahälsa

Indien

600 000

Afrikagrupperna

För flickors rättigheter

Moçambique

632 000

Afrikagrupperna

För ungas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Moçambique

862 000

Barnfonden

Barns rätt till trygghet och skydd

Bolivia

1 086 000