Datum: 2017-03-07

Om Hungerhjälpen och situationen

Utdelning av matvaror (ris, vete, bönor, olja och socker) till sårbara hushåll i Jemen.
Utdelning av matvaror (ris, vete, bönor, olja och socker) till sårbara hushåll i Jemen.

Om Hungerhjälpen

Just nu lider miljontals människor akut matbrist i bland annat Jemen, Sydsudan, Somalia, Nigeria, Etiopien och Kenya. I modern historia har det aldrig funnits så stora behov av mat på så många platser samtidigt, som det gör nu. För till skillnad från vad många tror är svält är inte så vanligt förekommande. Men nu hotas över 20 miljoner människor av svält. Av dessa är 1,4 miljoner barn som riskerar att dö på grund av grav, akut undernäring. Människor dör redan  till följd av matbrist och utropas svält beräknas antalet öka kraftigt på kort tid. Men det går att förhindra och det kräver mindre resurser än om svält faktiskt utropas. 

Det finns olika orsaker till varför människor är drabbade i just de här länderna, men en gemensam faktor för de flesta är konflikter och klimatpåverkan. Nedan kan du läsa lite om situationen i några av de drabbade länderna.

Jemen

I Jemen pågår väpnad konflikt som på senare tid eskalerat i vissa områden. Det humanitära tillträdet till människor är begränsat och omkring 80 % av landets befolkning beräknas vara i behov av humanitärt bistånd. Många människor befinner sig på flykt inom och utom landet och över 7 miljoner människor hotas av svält, medan långt många fler beräknas vara matosäkra, ca 14 miljoner människor. Undernäring hos barn och mödradödlighet är bland de högsta i världen och de senaste siffrorna från landet visar på oerhört högt antal gravt undernärda människor i hela landet. Levnadskostnader för människor har ökat drastiskt under konflikten och en majoritet av befolkningen beräknas vara skuldsatta. Många människor var innan konflikten beroende av jordbruk som inkomstkälla och för mat, idag saknas i stor utsträckning utsäde, gödsel och bränsle för bevattning. I kombination med de höga priserna på mat och vatten har det lett till att många människor drar ner på sitt matintag.

Sydsudan

I världens yngsta nation har det sedan flera år pågått väpnad konflikt, vilket drivit många människor på flykt både inom landet och till angränsande länder. Den väpnade konflikten, ekonomisk kris och låg produktion inom jordbruket är bidragande faktorer till situationen. Det motsvarar nästan 40 % av den totala befolkningen i landet. Det antalet beräknas stiga mellan maj och juli till omkring 5,5 miljoner människor. Omkring 100 000 människor beräknas redan lida av svält idag och nästan 5 miljoner människor är i akut behov av mat. Nästan 270 000 barn beräknas lida av grav undernäring och antalet i behov av matbistånd beräknas öka de närmsta månaderna. Detta för att få människor har råd med de höga matpriserna och i vissa områden kan de inte heller bruka sin mark på grund av väpnad konflikt.

Somalia

I Somalia utropades svält år 2011 på grund av extrem torka året innan. Som följd av den dog omkring 1000 personer om dagen, totalt en kvarts miljon människor. Nu har landet drabbats av torka igen, och omkring 6 miljoner människor - mer än hälften av landets befolkning - är i behov av matbistånd. Människor har redan börjat dö till följd av matbrist. Över 360 000 barn under 5 år beräknas lida av grav undernäring och siffrorna beräknas öka de närmsta månaderna om hjälp inte når fram. Torkan i landet beror bland annat på klimatförändringar och bristfälligt regn under regnperioden och väntas intensifieras de kommande månaderna. Effekterna av torkan förstärks av pågående konflikter inom landet, då staten inte har möjlighet att svara upp mot de behov som finns runtom i landet. Det har lett till väldigt höga priser på mat och vatten, vilket resulterat i att många människor skuldsatt sig för att ha råd. FN varnar nu för en hotande svältkatastrof i landet, med omkring 6,2 miljoner människor som beräknas vara i behov av akut assistans och cirka 3 miljoner människor som lider akut hungersnöd, på gränsen till svältnivåer.

Nigeria

Nigeria har lidit av väpnad konflikt och humanitära kriser under många år. I nordöstra Nigeria, där omkring 26 miljoner människor bor, beräknas det idag finnas ’fickor av svält’. Totalt i landet lider nästan 15 miljoner människor av matbrist och antalet beräknas öka där flera miljoner väntas befinna sig i extrem matosäkerhet eller svält i juni om inte hjälp når fram. Av dessa befinner sig omkring 7 miljoner i nordöstra Nigeria, där läget är som värst, varav 3 miljoner beräknas vara i akut behov av matbistånd. 6,7 miljoner är idag undernärda i landet och av dessa är 4,7 miljoner barn under 5 år. På grund av den väpnade konflikten är det svårt att nå ut till de drabbade, och många jordbrukare har svårt att bruka sin mark då det inte är säkert att vistas på fälten. En intensifiering av konflikten har under senaste åren ökat människors sårbarhet ännu mer vilket bidragit till hungersnöd i landet.

Kenya

Den 10 februari utropade regeringen i Kenya en nationell kris som följd av kraftig torka som uppstått på grund av bristande nederbörd under regnperioderna 2016. 23 av landets 47 s.k. ’counties' (kommuner) är drabbade och 2,7 miljoner människor beräknas vara matosäkra. 357 285 barn samt gravida och ammande kvinnor beräknas vara akut undernärda i landet. FN varnar nu för att dessa människor riskerar svält om inte det internationella samfundet agerar. Torkan har lett till att skördar slår fel, matpriserna ökar och människor drar ner på sitt dagliga matintag. Boskapsskötare har förlorat stora mängder djur och priserna för boskap har drastiskt sjunkit som en följd.

Etiopien

Etiopien är även det är ett land som idag drabbats av svår torka på grund av bristande regn under ordinarie regnperioder under 2015 och en särskilt stark effekt av El Nino under 2016. Detta har lett till den svåraste torkan på decennier i landet. Omkring 9 miljoner människor i landet beräknas idag vara i behov av humanitärt bistånd, vilket är en ökning från november 2016 med drygt 2 miljoner människor. Omkring 300 000 barn beräknas vara gravt undernärda under året och 2,7 miljoner barn samt gravida och ammande kvinnor beräknas lida av måttlig undernäring under året. Behovet av humanitär assistans är brådskande, för att inte riskera att situationen eskalerar.

Här kan du ge en gåva till Hungerhjälpen. Stort tack!

Länkar för vidare läsning: 

Reliefweb: www.reliefweb.int
FEWSNET (Famine Early Warning System): www.fews.net
Humanitarian Response: www.humanitarianresponse.info
IRIN: www.irinnews.org

Uppdaterad: fre, 2019-03-22 10:54