Hit går insamlade medel från MH2017

Här är projekten som hittills beviljats medel från Musikhjälpen 2017 inom temat ”Barn är inte till salu”. Nästa beslutsomgång sker i mitten av maj.

Clowner utan Gränser i Indien – 700 000 kr

Mumbais red light district är ett av de största i Asien och här beräknas över 200 000 barn vara utsatta för barnsexhandel. Genom sitt samarbete med en rad organisationer arbetar Clowner utan Gränser för att ge barn utbildning och en trygg plats i tillvaron. I det här projektet säkerställs barns trygghet och skydd, bland annat genom akrobatik och lek. Här kan du se URs reportage från denna verksamhet, ’En clown i Red Light District’.

Svenska Kyrkan i Filippinerna – 2 miljoner kr

På Filippinerna är barn väldigt utsatta och detta projektet vill förebygga kommersiell sexuell exploatering av barn och stärka psykosociala välmående hos barn och deras familjer. Bland annat förebyggs exploatering av barn genom en internetbaserad hotline, dit barn och vuxna kan vända sig för att rapportera misstänkta gärningspersoner eller övergrepp. Den resande reportern, Linnea Henriksson, besökte under MH2017 Filippinerna. Du kan se reportagen här.

Individuell Människohjälp (IM) i Malawi – 1,3 miljoner kr

Att som barn tvingas in i äktenskap räknas som barnsexhandel. IM har därför beviljats stöd för ett projekt i Malawi som syftar till att stoppa de ökade nivåerna av barnäktenskap som ses i landet. Bland annat arbetar IM med dialog på lokal nivå med lokala och religiösa ledare för att bryta denna skadliga sedvänja.

Barnfonden i Burkina Faso – 1,7 miljoner kr

Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder och en källa, transitplats och slutdestination för barnsexhandel. Barnfondens projekt vill förebygga detta, bland annat genom att informera om brotten i lokalsamhällen och till lokala myndigheter, samt genom befintliga barnrättskommittéers arbete. Till exempel skapas samtalsgrupper där barn i skolålder och deras familjer får information och ökad kunskap kring brotten, hur de kan förebyggas och till vem de kan rapporteras.

Diakonia i Thailand/Burma/Laos – 2 miljoner kr

Det här projektet jobbar förebyggande för att säkerställa att barn inte utsätts för barnsexhandel och rehabiliterande för redan utsatta barn som exempelvis kan få tillgång till juridisk hjälp. Projektet utförs i tre länder med fokus på barns utsatthet vid migration. Mellan dessa tre länder rör sig barn och vuxna i stor utsträckning, varför deras sårbarhet ökar. Många barn utsätts av ditresande förövare och turistbranschen i området involveras därför för att öka medvetenhet och lyhördhet.

Diakonia i Libanon – 2 miljoner kr

I Libanon befinner sig många människor som flytt från kriget i Syrien, vilket ökar människors utsatthet generellt, inklusive risken att utsättas för barnsexhandel. Projektet som Diakonia fått medel för är båda rehabiliterande och förebyggande. Bland annat får barn som utsatts tillgång till stödsamtal både individuellt och i grupp, hembesök där socialarbetare besöker hela familjen samt fritidsaktiviteter. Här kan du se URs reportage om barnbrudar i Libanon som gjordes inför MH2017.

SOS Barnbyar i Bulgarien 2 miljoner kr

Bulgarien är både ett transit- och ursprungsland för barnsexhandel och särskilt sårbara är barn från etniska minoriteter, barn på flykt, barn som lever i fattigdom och barn med funktionsnedsättning. SOS Barnbyar vill förebygga att fler barn utsätts genom bland annat arbete i skolor med elever, föräldrar och lärare som tar del av speciellt framtaget läromaterial för projektet.

Plan Sverige i Togo – 2 miljoner kr

I det område som projektet implementeras finns en hög förekomst av trafficking av barn för sexuella ändamål. Få initiativ har tagits från lokala myndigheter och detta projekt arbetar därför för att förebygga att fler barn utsätts och arbeta med barn som redan utsatts, bland annat genom att stärka barns trygghet och skydd, ge juridiskt stöd till överlevare, stärka familjers ekonomiska egenmakt och utkräva ansvar från makthavare i landet.

Plan Sverige i Guatemala – 2 miljoner kr

I Guatemala har Plan i flera år finansierat ett skyddat boende för flickor som utsatts för sexuella övergrepp och trafficking. Genom det här projektet kan de också arbeta med förebyggande arbete på landsbygden där gängkriminalitet är hög och innefattar barnsexhandel. Bland annat inkluderar projektet påverkansarbete gentemot högsta domstolen, barnombudsmannen, åklagare och utbildningsministeriet. Även personal inom rättsväsendet får utbildning i frågorna för att på ett bättre sätt kunna stoppa barnsexhandel, men också företräda barn som utsatts på bästa sätt.

Rädda Barnen i Filippinerna – 2 miljoner kr

Projektet fokuserar på att skydda barn som påverkas av den väpnade konflikten i Filippinerna från trafficking med kommersiella sexuella ändamål. Det görs bland annat genom att minska riskerna i barnens omgivningar och öka deras tillgång till trygghet och skydd. Barn får tillgång till information om risker med trafficking, men också vetskap om hur de kan skydda sig, och till vem de kan vända sig om de behöver hjälp. Vuxna inkluderas också i projektet, för att få stärkt kunskap kring risker för barn och för att skapa så kallade ’watch groups’ som säkerställer barnens trygghet i samhället.

Rädda Barnen i El Salvador – 2 miljoner kr

Det här projektet syftar till att stärka omvårdnaden för barn, stärka deras trygghet och skydd samt arbeta för att återintegrera barn och unga som utsatts för barnsexhandel i samhället igen. Projektet arbetar därför för att stärka koordineringen på central nivå mellan de instanser som arbetar med barn som utsatts, stärka kvalitén på det arbete som ges till barnen i ett initialt skede och att stötta återintegrering av barn. Bland annat tas en träningsmanual fram som kommer användas av juridikstudenter.

Svalorna Latinamerika i Nicaragua – 400 000 kr

Svalorna Latinamerika arbetar sedan många år med att förebygga trafficking av barn för sexuella ändamål i Nicaragua. Genom det här projektet får barn och unga information kring riskerna med barnsexhandel och vem de kan vända sig till om de själva blir utsatta eller misstänker att någon annan blir det. Vissa av de ungdomar som tidigare varit med i projektet är nu utbildade tränare och kan utföra utbildningar med de yngre barnen. Även nyckelpersoner från turistnäringen involveras för att stärka deras kunskap och medvetenhet.

Erikshjälpen i Kambodja – 2 miljoner kr

Projektet arbetar för att förebygga barnsexhandel i Kambodja, men också erbjuda juridiskt stöd till barn som utsatts. Bland annat får barn som utsatts för trafficking med sexuella ändamål tillgång till juridiskt stöd, psykologer och socialarbetare. Projektet inkluderar också påverkansarbete gentemot makthavare i landet för att ytterligare stärka barns trygghet och skydd.

Erikshjälpen i Bangladesh – 2 miljoner kr

Sedan augusti 2017 har omkring 656 000 människor anlänt från Burma till Bangladesh, varav 60 % är barn. FN varnar nu för att människohandlare finns på plats och utnyttjar människors ökade sårbarhet. Det här projektet syftar till att stärka barns trygghet och skydd i ett flyktingläger i Cox’s Bazar i Bangladesh. Detta görs bland annat genom barnvänliga zoner som blir en trygg plats dit barn kan komma om dagarna och ta del av informell utbildning, information om riskerna med barnsexhandel, fritidsaktiviteter och kultur. Det skapar inte bara en säker plats utan bidrar också till en normalisering av vardagen för barnen.

ECPAT Sverige i Kambodja – 700 000 kr

Genom det här projektet arbetar ECPAT för att stärka barns trygghet och skydd och motverka sexuella övergrepp och exploatering. Detta görs bland annat genom en så kallad hotline som barn och vuxna kan kontakta för att rapportera misstänkta övergrepp. Genom att misstankar anmäls kan barn räddas, förövare gripas och åtalas, och förebyggande av nya och upprepade fall möjliggörs. Projektet kommer också skapa större och bredare medvetenhet kring denna hotline, så att ännu fler känner till tjänsten och kan delta i att förebygga och stoppa sexuella övergrepp på barn i landet.