Stöd fokuseras på Jemen

En ung pojke tvättar händerna på Al Salakanasjukhuset.
En ung pojke tvättar händerna på Al Salakanasjukhuset.

Kriget i Jemen har pågått sedan 2015. Nästan 2 miljoner barn under fem år är akut undernärda, mer än hälften av befolkningen saknar tillgång till sjukvård och en fjärdedel riskerar svält om hjälpen inte kommer fram. Just nu riktar vi alla gåvor som kommer in till Hungerhjälpen för att rädda liv i Jemen.

I Jemen pågår väpnad konflikt som på senare tid eskalerat i vissa områden. Det humanitära tillträdet till människor är begränsat och omkring 80 % av landets befolkning beräknas vara i behov av humanitärt bistånd. Många människor befinner sig på flykt inom och utom landet och över 7 miljoner människor hotas av svält, medan långt många fler beräknas vara matosäkra, ca 14 miljoner människor. Undernäring hos barn och mödradödlighet är bland de högsta i världen och de senaste siffrorna från landet visar på oerhört högt antal gravt undernärda människor i hela landet. Levnadskostnader för människor har ökat drastiskt under konflikten och en majoritet av befolkningen beräknas vara skuldsatta. Många människor var innan konflikten beroende av jordbruk som inkomstkälla och för mat, idag saknas i stor utsträckning utsäde, gödsel och bränsle för bevattning. I kombination med de höga priserna på mat och vatten har det lett till att många människor drar ner på sitt matintag.

Om Hungerhjälpen

Just nu lider miljontals människor akut matbrist i bland annat Jemen, Sydsudan, Somalia, Nigeria, Etiopien och Kenya. I modern historia har det aldrig funnits så stora behov av mat på så många platser samtidigt, som det gör nu. För till skillnad från vad många tror är svält är inte så vanligt förekommande. Men nu hotas över 20 miljoner människor av svält. Av dessa är 1,4 miljoner barn som riskerar att dö på grund av grav, akut undernäring. Människor dör redan  till följd av matbrist och utropas svält beräknas antalet öka kraftigt på kort tid. Men det går att förhindra och det kräver mindre resurser än om svält faktiskt utropas. 

Här kan du läsa mer om Hungerhjälpen och situationen i alla länder som omfattas av insamlingen.