Datum: 2017-01-13

Över 1 miljon kronor till Haiti

Haiti efter orkanen Matthew
Foto: Aktion Deutschland HilftBare Kh

Den 4 oktober 2016 drog orkanen Matthew in över Haiti med vindar på 235 km/timmen och orsakade den största humanitära krisen sedan jordbävningen 2010. Ca 2,1 miljoner människor berördes och 750 000 var i behov av akut hjälp. Över 100 000 barn riskerades att drabbas av akut undernäring och stora delar av fiskerinäring, jordbruk och boskapsskötsel blev utslagna. 

Under hösten samlades det in över en miljon kronor. Dessa medel går till projekt hos Radiohjälpens samarbetspartners som finns på plats för att bistå med tak över huvudet, mat och rent vatten för att förhindra ytterligare spridning av kolera.

Uppdaterad: tors, 2017-04-27 15:13