Datum: 2018-12-19

Medel till projekt i Indonesien beviljat

Indonesien katastrof

Radiohjälpen vill tacka alla som bidragit till insamlingen för Indonesien under 2018.

Den 28 september 2018 drabbades Sulawesi i Indonesien av en rad kraftiga jordbävningar. Den största jordbävningen orsakade en efterföljande tsunami vars vågor träffade Palu och Donggala. Jordbävningarna samt efterföljande tsunami hade allvarliga konsekvenser för befolkningen och skapade stora humanitära behov. Omkring 2 100 människor beräknas ha mist livet i katastrofen, och fler än 4 400 personer saknas fortfarande. 67 000 hus har skadats allvarligt eller helt förstörts vilket lämnat mer än 133 000 människor utan tillgång till sina hem. De har blivit så kallade internflyktingar i sitt eget hemland. Många av dessa människor bor i tillfälliga läger med begränsad tillgång till grundläggande basservice, hos släktingar och vänner eller i trädgården till sina förstörda hem.

På grund av katastrofens omfattning startade Radiohjälpen en särskild insamling för Indonesien och har nu beviljat ett projekt till Röda korset. De fanns på plats redan innan katastrofen och arbetar för att nå 80 000 av de svårast drabbade på plats. Det gör de bland annat genom att ge stöd i återuppbyggnadsprocessen av människors hem, erbjuda tillfälligt tak över huvudet då många människor kommer behöva vänta länge på att deras hem kan byggas upp igen och de kan flytta tillbaka.

Röda Korset arbetar också med psykosocialt stöd för de människor som drabbats av detta trauma, samt säkerställer att människor har tillgång till hälsovård och bland annat rent vatten. Slutligen så arbetar Röda korset med katastrofförebyggande arbete också, för att säkerställa att det finns beredskapsplaner på plats, så att människor vid en eventuellt ny naturhändelse inte drabbas så hård och att konsekvenserna därför inte blir lika stora. Det handlar alltså om att stärka vad som brukar kallas människors och samhällens resiliens - motståndskraften som gör att en naturhändelse inte får så allvarliga konsekvenser att det blir en naturkatastrof.

Tillsammans gör vi skillnad. Tack!

Uppdaterad: ons, 2018-12-19 15:41