Datum: 2016-10-24

Ett år efter jordbävningen i Nepal

Flera personer arbetar med hackor längs en bergsväg.
Foto:Per Byman/Radiohjälpen

Den 25 april 2015 drabbades Nepal av en jordbävning med magnituden 7,8. Dagen efter ägde ett efterskalv med magnituden 6,7 rum i ett närbeläget område. Enligt FN berördes över 8 miljoner personer av jordbävningen.

Den 26 april beslutade Radiohjälpen att genomföra en riktad insamling för Nepal och den 9 maj genomfördes en stor insamlingsdag tillsammans med SVT. Totalt samlades 8,9 miljoner kronor in till förmån för Nepal, som kom att fördelas på sju projekt med sju olika organisationer (Svenska kyrkan, PMU, Plan Sverige, Rädda Barnen, Röda Korset, IM samt Islamic Relief). Flera av projekten omfattade också tidig återuppbyggnad efter den inledande humanitära fasen.

Under 2016 spelade Radiohjälpen in en film tillsammans med Oskar Kihlborg, där vi besöker Jharlang, ett av de hårdast drabbade distrikten. Oskar följer med oss under tre dagars vandring mellan olika byar och vi får se en del av den verksamhet som görs för att bygga upp människornas liv efter den kraftiga jordbävningen. 

Uppdaterad: ons, 2018-03-28 16:42