Projekt som beviljats medel från Hungerhjälpen

Mamma med ett litet barn i famnen som kontrolleras av en sjukvårdare.
Abuk Majak Agany med sin tio månader gamla son på en hälsocentral i Sydsudan. Foto: Arete/Andreea Campeanu/DEC

De två första ansökningarna som beviljats medel från Hungerhjälpen:

ADRA Sverige i Jemen - 250 000 kronor

Projektet syftar till att förse ett sjukhus i ett av de områden som är hårdast drabbat av den väpnade konflikten med medicin och utrustning. Det är ADRAs första ansökan sedan de beviljades partnerskap, Radiohjälpen har dock samarbetat med dem förut, och därför får de enligt riktlinjerna inte söka om mer än 250 000 SEK i första projektet. 

Diakonia i Somalia - 1 000 000 kronor

Projektet är en del av en större appell, där Diakonia ansvarar för en del av implementeringen. Projektet väntas nå 14 400 personer genom s k food vouchers så att människor har resurser att inhandla mat och andra förnödenheter, vatten, sanitet och hygien samt med en komponent av katastrofförebyggande arbete.