Har du sedlar som blivit ogiltiga?

Överkryssade sedlar: 20, 50 och 1 000 kr.

Radiohjälpen kan utan avgift hos Riksbanken lösa in de sedlar som blivit ogiltiga. På så vis kan värdet av sedlar som inte längre kan användas i handeln stödja vår verksamhet. Du kan naturligtvis även som privatperson lösa in gamla sedlar hos Riksbanken men då mot en avgift.
Ogiltiga sedlar kan skickas till: Radiohjälpen 105 10 Stockholm
Tack!