Datum: 2018-06-14

Beviljade Världens Barn-projekt 2018

Dessa projekt har fram till maj 2018 beviljats stöd från Världens Barn.

Här kan du ladda ner en lista över alla projekt som fått stöd från Världens Barn fram till maj 2018.

Beviljade VB-projekt fram till maj 2018

Uppdaterad: mån, 2018-06-18 15:44