Datum: 2017-04-11

Projekt som beviljats medel från Hungerhjälpen

Mamma med ett litet barn i famnen som kontrolleras av en sjukvårdare.
Abuk Majak Agany med sin tio månader gamla son på en hälsocentral i Sydsudan. Foto: Arete/Andreea Campeanu/DEC

Här är de ansökningar som hittills beviljats medel från Hungerhjälpen:

Rädda Barnen i Jemen - 3 000 000 kr

I Jemen pågår för närvarande en utbredd väpnad konflikt som bidragit till att nästan 70 % av landets befolkning (ungefär 19 miljoner människor) är i behov av humanitärt bistånd. Omkring 14 miljoner beräknas lida av hungersnöd och är därför i akut behov av assistans för sin överlevnad. Här är barn en särskilt sårbar och utsatt grupp, och undernäring är tyvärr väldigt vanligt förekommande. Samtidigt pågår en koleraepidemi i landet, där omkring 200 nya fall av sjukdomen registreras varje timma. En FN-chef i landet har kallat epidemin den värsta vi sett. Därför har Rädda Barnen beviljats medel för ett projekt i landet, som syftar till att motverka spridningen av kolera, samt förbättra hälsa och nutrition hos främst barn samt gravida och ammande kvinnor. Totalt beräknar projektet nå ut till 8 542 barn samt 3 398 gravida och ammande kvinnor för nutritionsstöd. Dessutom beräknar de nå ut till nästan 50 000 människor med information kring hur koleraspridningen, med enkla medel, kan stoppas.

Diakonia i Somalia - 1 000 000 kr

Projektet är en del av en större appell, där Diakonia ansvarar för en del av implementeringen. Projektet väntas nå 14 400 personer genom s k food vouchers så att människor har resurser att inhandla mat och andra förnödenheter, vatten, sanitet och hygien samt med en komponent av katastrofförebyggande arbete.

Plan International Sverige i Sydsudan - 1 000 000 kr

Sydsudan är ett av många länder där människor idag lider akut matosäkerhet och där FN deklarerat svält i februari 2017. Omkring 5 miljoner människor beräknas vara matosäkra i Sydsudan idag och omkring 100 000 människor lever redan under svältliknande förhållanden. För att förhindra en än mer utbredd svältkatastrof krävs humanitärt bistånd omgående. Plan International Sverige har därför beviljats medel för ett projekt i Sydsudan som beräknar nå totalt 9060 personer med aktiviteter inom nutritionssektorn samt barns rätt till trygghet och skydd. Därtill väntas 26 596 personer nås indirekt, främst inom nutritionssektorn, genom påverkans- och informationsarbete.

Svenska Kyrkan i Sydsudan - 1 000 000 kr

Fokus för projektet är kontantbaserat stöd för att stärka människors köpkraft, försörjningsmöjligheter och tillgång till mat och andra förnödenheter, samt förse skolbarn med skolmåltider för att säkerställa att de kan gå kvar i skolan. Totalt väntas 16 740 människor nås av projektet. Området som projektet implementeras i är ett av de hårdast drabbade områdena i landet.

Svenska Röda Korset i Somalia - 2 000 000 kr

Somalia är ett av de länder där FN varnar för en hotande svältkatastrof på grund av bristande regn under 2015 och 2016. Omkring 6,2 miljoner människor beräknas vara i behov av akut assistans och cirka 3 miljoner människor lider akut hungersnöd, på gränsen till svältnivåer. Den nuvarande torkan rapporteras vara än värre än den som drabbade landet år 2011 då omkring 250 000 människor dog till följd av svält. Det finns en risk att situationen idag förvärras och det är av största vikt att hjälpen kommer på plats snabbt. Projektet fokuserar bland annat på sjukdomsförebyggande aktiviteter samt identifiering och behandling av barn och vuxna som lider av undernäring. Ett särskilt fokus finns på barn under fem år, samt gravida och ammande kvinnor.

Svenska Röda Korset i Etiopien - 1 000 000 kr

Projektet rör en insats i Etiopien, vilket även det är ett land som idag drabbats av svår torka på grund av bristande regn under ordinarie regnperioder. Omkring 9,2 miljoner människor i landet beräknas idag vara matosäkra och 5,6 miljoner saknar tillgång till rent vatten. Hungersnöden riskerar att bli värre om inte humanitärt bistånd kommer fram inom kort. Projektet syftar därför till att förse 318 325 människor i Etiopien med mat, identifiering och remittering av undernärda barn, ökad tillgång till sjukvård för människor i samhället, ökad tillgång till rent vatten och hygieninformation samt stärka hushållens försörjningsmöjligheter och motståndskraft.

Svenska kyrkan i Nigeria - 2 000 000 kr 

Nordöstra Nigeria är ett av de områden som är värst drabbat av hungersnöd och där ’fickor av svält’ rapporterats. Nästan 15 miljoner människor beräknas vara matosäkra i landet och drygt 7 miljoner av dessa befinner sig i området som projektet implementeras i. Av dessa 7 miljoner beräknas 3 miljoner vara i akut behov av humanitärt stöd och matbistånd. Totalt väntas 13 000 personer i 1 950 hushåll innefattas av projektet, som fokuserar på att tillgodose människors mattrygghet, god hälso- och nutritionsstatus samt psykosocialt stöd vid behov. Av dessa 13 000 personer är drygt 1 700 barn under fem år, och drygt 3 500 barn över fem år.

Svenska Röda Korset i Kenya - 1 000 000 kr

Kenya är ett av de länder som drabbats hårt av pågående torka, och där FN varnat för risken av en svältkatastrof. Torkan har slagit hårt mot befolkningen som till stor del lever av jordbruk och boskapsskötsel. Omkring 3 miljoner människor beräknas lida av hungersnöd, och situationen riskerar att förvärras om inte bistånd kommer på plats snart. Fokus för projektet är att stärka människors hälso- och nutritionsstatus samt att säkerställa människors tillgång till mat och rent vatten. Totalt väntas 1 033 300 människor nås av hela projektet (där fler givare ingår) som har ett fokus på barn under fem år, gravida och ammande kvinnor, äldre samt människor med funktionsnedsättning. 

Rädda Barnen på Afrikas horn - 2 000 000 kr

Rädda Barnen har beviljats projektstöd för ett regionalt program på Afrikas horn. Närmare bestämt fokuserar projektet på nutrition och hälsa, vatten och sanitet, barns rätt till trygghet och skydd samt skolmåltider i Etiopien, Kenya och Somalia. Radiohjälpen är en av flera givare till programmet, och totalt väntas 3,7 miljoner människor nås.

Islamic Relief Sverige i Somalia - 1 000 000 kr

Islamic Relief Sverige har beviljats stöd för ett projekt som implementeras i Somalias regioner Puntland och South Central. Människor i dessa regioner lider akut hungersnöd och tillgång till rent vatten. Därför arbetar Islamic Relief med att distribuera mat och vatten i dessa två regioner. Totalt beräknas 8 700 människor nås av projektet. Projektet pågår under en kort period för att tillgodose människors akuta behov, och lindra nöd och rädda liv.

Läkare Utan Gränser i Nigeria - 1 000 000 kr

Det här projektet implementeras i nordöstra Nigeria, ett område i landet som fortsätter vara särskilt hårt drabbat av den pågående hungersnöden och väpnad konflikt. Projektet arbetar för stärkt nutritions- och hälsostatus hos barn i området. Projektet bedrivs inom den slutna öppenvården, via mobila kliniker och uppsökande verksamhet som identifierar och remitterar barn i behov av behandling mot undernäring. Projektet pågår i sju månader och totalt väntas 1000 patienter per månad behandlas vid de ambulerande klinikerna, 100 patienter vid nutritionskliniken per månad behandlas samt 50 000 undersökningar per månad ske genom den uppsökande verksamheten.

Uppdaterad: fre, 2019-03-22 10:26