Kontakt

Postadress: Radiohjälpen, 105 10 Stockholm
Besöksadress: Oxenstiernsgatan 26, ingång SVT Kontorshuset
E-post: radiohjalpen@svt.se
Tel vxl: 08 784 00 00

Per Byman

Per Byman

Generalsekreterare
Telefon

Per har det övergripande ansvaret för verksamheten. 

Ulrika Hesseborn

Ulrika Hesseborn

Assistent till generalsekreteraren
Telefon

Ulrika assisterar Per men är också ett administrativt stöd för kansliet. (Ulrika vikarierar för Hanna Lindström som är föräldraledig.)

Anne Suni

Anne Suni

Nationell handläggare
Telefon

Kontakta Anne för frågor om nationella ansökningar och Radiohjälpens webbplats.

Annika Francke

Annika Francke

Produktionsplanerare
Telefon

Annika ansvarar för Radiohjälpens filmade material.
 

Astrid Jansen

Astrid Jansen

Ekonom
Telefon

Astrid ansvarar för Radiohjälpens ekonomi och årsbokslut. (Astrid vikarierar för Linnéa Westring som är föräldraledig.)

Maria Halvorsen

Maria Halvorsen

Insamlingsansvarig
Telefon

Maria svarar på frågor om Radiohjälpens kampanjer.
 

Jannike Fager

Jannike Fager

Internationell programhandläggare
Telefon

Frågor om internationella projekt besvaras av Jannike.

Susanne Ewaldh

Susanne Ewaldh

Administratör
Telefon

Susanne svarar på frågor om gåvokort, testamenten och inbetalningar.