Om Radiohjälpen

Filmteam spelar in en intervju med en kvinna sittandes på en trappa.
Foto: Finn Norgren

Radiohjälpen är en stiftelse, och en del av public service i Sverige. Public service kallas radio- eller TV-verksamhet som bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kom­mersiella och andra intressen i samhället, och är produ­cerad, finansierad och kontrollerad av allmänheten.

Radiohjälpen har funnits sedan 1939 och blev en stiftelse 1966. Det är den enda organisationen som får samla in pengar via public service. Därför omfattas Radiohjälpen av samma krav på opartiskhet, saklighet, oberoende och integritet som de tre bolagen Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Sveri­ges Utbildningsradio (UR) som grundade stiftelsen.

Radiohjälpen har tre uppdrag:

Samordna och genomföra all insamlingsverksamhet inom svensk public service

Det sker genom insamlingskampanjer i radio och TV. Inom ramen för t ex insamlingen Världens Barn samarbetar Radiohjälpen med svenska bistånds­organisationer som bidrar med sina volontärer och nätverk.

Informera och folkbilda om biståndsfrågor

Det sker framför allt genom egna filmer som visar upp Radiohjälpens verksamhet. I allt högre grad har dessa filmer kommit att inte bara visa på den verksamhet som genomförts med de insamlade medlen, utan att också mer och mer belysa frågeställningar som exempelvis könsstympning och trafficking i de länder där verksamhet bedrivs. Radiohjälpen bidrar också till folkbildning genom Utbildningsradions skolmaterial och deltagande i Sveriges Radios och Sveriges Televisions programverksamhet, som exem­pelvis Musikhjälpen.

Omvandla de insamlande medlen till kvalitativ verksamhet nationellt och internationellt

Radiohjälpen har inga egna projekt, utan omvandlar insamlade medel till kvalitativ verksamhet genom samarbete med en rad svenska organisationer och föreningar med verksamhet i Sverige och utomlands. Organisationerna söker medel för specifika projekt och när verksamheten är genomförd redovisar de vad de har gjort och hur deras aktiviteter bidragit till att lösa det identifierade problemet. Nationellt stödjer Radiohjälpen föreningar inom funktionsnedsättningsrörelsen som möjliggör en aktiv fritid för sina medlem­mar.